Nasze programy badawcze

Prowadzimy badania

We współpracy z Zespołem Katedry Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej, link: https://chemia.pk.edu.pl/pracownik/malgorzata-miastkowska/ , Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, link: https://mcb.uj.edu.pl/kantyka-lab-proteoliza-i-modyfikacja-potranslacyjna-bialek oraz Instytutem Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera, link: https://www.imp.lodz.pl/piasecka-zelga-2908 realizowane są badania nad serią preparatów na bazie fosfolipidów biomimetycznych, które swoim działaniem wspomagają higienę, pielęgnację oraz regenerację skóry wokół stomii.

Opracowane zostaną 4 preparaty na bazie fosfolipidów biomimetycznych. W wyniku przeprowadzenia prac badawczych powstaną nowe produkty biozgodne i całkowicie bezpieczne dla skóry, o kompleksowym działaniu myjącym, antybakteryjnym i kondycjonującym skórę. Forma pasty jaką będzie układ ciekłokrystaliczny, w przeciwieństwie do konwencjonalnych preparatów myjących jest formą fizjologicznie bardziej korzystną dla skóry, gdyż wykazują strukturę molekularną zbliżoną do układów lipidów w warstwie rogowej naskórka. Dodatkowo zastosowanie w układzie hydrolatu herbacianego jako fazy wodnej wzmocni działanie przeciwbakteryjne pasty i zapewni neutralizację nieprzyjemnego zapachu, towarzyszącego często problemom skórnym wokół stomii.

Badania są prowadzone dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach projektu pt. OPRACOWANIE DLA MARMED HEALTH CARE SP. Z O.O. SERII PREPARATÓW NA BAZIE FOSFOLIPIDÓW BIOMIMETYCZNYCH, PRZEZNACZONYCH DLA PACJENTÓW STOMIJNYCH, umowa nr RPMP.01.02.03-12- 0280/21-00, z 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

CEL PROJEKTU
Opracowanie receptury serii preparatów na bazie fosfolipidów biomimetycznych wspomagających higienę, pielęgnację oraz regenerację skóry wokół stomii.

BUDŻET PROJEKTU: 569 077,95 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:374 890,25 zł

OKRES REALIZACJI: 23.05.2022 – 30.06.2023