Rozszerzenie działalności eksportowej firmy MARMED HEALTH CARE Sp. z o.o.

MARMED HEALTH CARE Sp. z o.o realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy MARMED HEALTH CARE Sp. z o.o.”

Celem projektu nr POIR.03.03.03-10-0079/20 jest promocja polskiej marki produktowej MARMED HEALTH CARE sp. z o.o. na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu odbędzie się w okresie 01.06.2020 30.11.2023 r. zgodnie z programem promocji biotechnologia i farmaceutyka.

Wartość projektu: 561 200.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 420 900.00 PLN

Zakres projektu:

1. Udział w targach w charakterze wystawcy

2.Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne, w związku z udziałem w targach w krajach poza unijnych

3. Organizacja misji wyjazdowych

4. Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

-rozszerzenie działalności firmy na rynki perspektywiczne

-zwiększenie rozpoznawalności polskiej marki produktowej na rynkach zagranicznych

-nawiązanie nowych relacji z kontrahentami z rynków docelowych

-sporządzenie kontroferty

-monitoring działań konkurencji